LZTB SERTIFIKĀCIJAS KOMISIJA

Sm. Nelija Garšteine (priekšsēdētāja)

Sm. Edgars Imants Garšteins (priekšsēdētājas vietnieks)

Sm. Dace Ločmele (atbildīgā sekretāre)

Sm. Juris Boldirevs (komisijas loceklis)

Sm. Regīna Meija (komisijas locekle)

Sm. Nelija Garšteine (sekretāre-koordinatore)

Dr. Andris Mucenieks (eksperts)