LZTB SERTIFIKĀCIJAS KOMISIJA

Sm. Nelija Garšteine (priekšsēdētāja)

Sm. Arita Belte (atbildīgā sekretāre)

Sm. Regīna Meija (komisijas locekle)

Sm. Ieva Broliša (komisijas locekle)

Sm. Madars Legzdiņš (komisijas loceklis)