SASKAŅOTS

Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomes

2019. gada 10 aprīļa sēdē, protokols Nr. 2

PROFESIJAS STANDARTS

Profesija - Zobu tehniķis

Profesijas specializācijas - NAV

Saistītās profesijas, kvalifikācijas līmenis - NAV

Zobu tehniķis ir persona, kura ir ieguvusi vidējo profesionālo zobārstniecības izglītību un strādā zobu tehniskajā laboratorijā, veicot darbu individuāli un/vai komandā. Zobu tehniķis veic zobu protēžu izgatavošanu zobu cieto audu, kā arī sejas žokļu sistēmas defekta un anomāliju novēršanai sadarbībā ar zobārstu un zobu protēzistu.​

http://lztb.lv/images/LZTB-profesijas-standarts-2019.pdf

APSTIPRINĀTS

ar Izglītības un zinātnes ministrijas
2004. gada 20. aprīļa
rīkojumu Nr. 241

PROFESIJAS STANDARTS

Reģistrācijas numurs - PS 0246
Profesija - Zobu tehniķis
Kvalifikācijas līmenis - 3
Nodarbinātības apraksts
Zobu tehniķis ir zobu žokļu sistēmas defektu ortopēdiskās zobārstniecības tehniskās renovācijas elementu izveidotājs. Zobu tehniķis veic zobu protēžu izgatavošanu zobu cieto audu, kā arī zobu žokļu sistēmas defektu ārstēšanai, izgatavo aparatūras un šinas ortodontijā un sejas žokļu ortopēdijā.
Zobu tehniķis ir persona, kura ir ieguvusi vidējo profesionālo zobārstniecības izglītību un nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu, iegūstot tiesības patstāvīgi strādāt zobu tehniskajā laboratorijā, veicot darbu individuāli, kolektīvā vai vadot vēl nesertificētu jauno zobu tehniķu darbu.
Sertificēts zobu tehniķis ir personīgi atbildīgs par savas profesionālās darbības rezultātiem un pieļautajām kļūdām, morālo un ētisko rīcību atbilstoši medicīnas ētikas normām.

 

  • Zobu tehniķu pienākumu un uzdevumu uzskaitījums;
  • Īpašie faktori, kas raksturo zobu tehniķu darba vidi;
  • Īpašas prasības atsevišķu uzdevumu veikšanai;
  • Zobu tehniķu prasmes;
  • Zobu tehniķu zināšanas;
  • Profesijas standarta izstrādes darba grupas sastāvs.

http://lztb.lv/images/LZTB-prof-standarts.pdf