Par kompetences noteikšanu zobu tehniķiem.

Zobu tehniķis PS 0246

1. Zobu tehniķis ir ārstniecības persona, kura ir ieguvusi profesionālo vidējo izglītību veselības aprūpē.
2. Zobu tehniķa kompetencē ir:
2.1. ortopēdiskās zobārstniecības zobu, žokļu sistēmas defektu un anomāliju tehniskās restaurācijas konstrukciju un to elementu izgatavošana;
2.2. izņemamo un neizņemamo zobu protēžu izgatavošana;
2.3. dabīgo zobu, zobu rindu un oklūzijas atjaunošana;
2.4. profilaktisko un ārstniecisko ierīču izgatavošana ortodontijā un sejas žokļu ortopēdijā;
2.5. profesionālās kvalifikācijas paaugstināšana sertificēšanās institūcijas robežās;
2.6. zobu tehniskās laboratorijas darba organizēšana (zobu tehniķis strādā tikai laboratorijā un nav kontaktā ar pacientu);
2.7. orientēties LR likumdošanas jautājumos;
2.8. orientēties profesionālās ētikas un deontoloģijas jautājumos.
3. Lai veiktu ārstniecisko darbību, zobu tehniķim ir teorētiskās un praktiskās iemaņas šādos jautājumos:
3.1. anatomija, fizioloģija un biomehānika sejas žokļu sistēmā;
3.2. atbalstīto zobu protēžu izgatavošanas tehnikā;
3.3. fantomu kursā;
3.4. izņemamo zobu protēžu izgatavošanas tehnikā;
3.5. neizņemamo zobu protēžu izgatavošanas tehnikā;
3.6. materiālmācībā;
3.7. metālkeramisko zobu protēžu izgatavošanas tehnikā;
3.8. ortodontijā un zobu protezēšanā bērniem;
3.9. sejas žokļu ortopēdijā;
3.10. zobu un mutes dobuma slimībās;
3.11. zobu protēžu liešanas tehnikā;
3.12. patoloģijas pamatos un neatliekamajā medicīniskajā palīdzībā;
3.13. angļu valodā;
3.14. filozofijas pamatos un ētikā;
3.15. profesionālajā likumdošanā.
4. Zobu tehniķu mācību ilgums ir divi gadi un seši mēneši. Mācību laikā tiek iegūtas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, kas tiek nostiprinātas kvalifikācijas prakses laikā zobu tehniskajās laboratorijās. Zobu tehniķis piedalās ārstniecības procesā vienotā komandā ar ārstu protēzistu vai ortodontu kā funkcionālais speciālists. Zobu tehniķis zina un orientējas mutes dobuma anatomijā, klīnikā un morfoloģijā, izprot mutes veselības problēmas, tās saglabāšanu un atjaunošanu. Prot, zina un pielieto izņemamās un neizņemamās protētikas teorētiski praktisko zināšanu apjomu zobu protēžu izgatavošanas etapos. Zobu tehniskajā laboratorijā māk pielietot tehniskās ierīces, iekārtas, iznstrumentus un materiālus zobu protēžu izgatavošanai. Teorētiski praktiskās iemaņas tiek pielietotas ortodontiskās aparatūras un sejas žokļu ortopēdisko šinu un ierīču izgatavošanai. Ir iegūtas kompetences, lai veiktu konstruēšanu un protēžu izgatavošanu ar implantu un atačmentu sistēmu pielietošanu to integrācija protezējamā laukā.

Latvijas Zobu Tehniķu Biedrības
prezidents Edgars Imants Garšteins
reģ.nr.40008006904
mob.tel.: 29231799
fakss: 67371147
Juridiskā adrese: Tomsona iela 37, Rīga

http://lztb.lv/images/LZTB-kompetences.pdf