Zobu tehniķu sertifikācijas sēde notiks 2019. gada 19. novembrī.​

Dokumentu iesniegšana līdz 2019. gada 1. novembrim.

Sertifikācijas sēdes notiek divas reizes gadā - maijā un novembrī.

Sertifikācija - EUR 60.00

Resertifikācija - EUR 49.00

150 kredītpunkti - ieskaite resertifikācijā - 1 x 5 gados